Bạn có thể gọi điện đến đường dây nóng (hotline):

  • Ga Sài Gòn:

-       Tổng đài bán vé và hỗ trợ khách hàng         : 1900 1520

-        Đội vé                    : 0911499965

-        Đường dây nóng                    : 0919978526

-        Vận chuyển Hành lý                              : 0971814799

-        Vận chuyển hàng hóa                                    : 08.96656786

     

     

Liên lạc trực tuyến

Họ tên ()
Địa chỉ
Điện thoại()
Email ()
Nội dung