Tìm kiếm & Lọc danh sách

Từ khóa
Tuyến đường sắt

Danh sách các tuyến đường sắt và Ga

Tìm thấy tất cả 235 kết quả thỏa mãn điều kiện
 • La Hai

  • Địa chỉ: Thị trấn La Hai - Huyện Đồng Xuân - Tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại: 057-3872.180
  • Hot-line:
 • Chí Thạnh

  • Địa chỉ: Thôn Chí Thạnh - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên 
  • Điện thoại: 057-3865-426
  • Hot-line:
 • Phú Tân

  • Địa chỉ: Tỉnh Phú Yên 
  • Điện thoại:  
  • Hot-line:
 • Hòa Đa

  • Địa chỉ: Thôn Hòa Đa - Xã An Mỹ - Huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại: 057-3789.126
  • Hot-line:
 • Tuy Hòa

  • Địa chỉ: 149 Lê Trung Kiên - Phường 2 - Thị xã Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại: 057-3824.195
  • Hot-line:
 • Đông Tác

  • Địa chỉ: Thị trấn Phú Lân - Huyện Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại: 057-3851.282
  • Hot-line:
 • Phú Hiệp

  • Địa chỉ: Thôn Phú Hiệp - Xã Hòa Hiệp Trung - Huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại: 057-3545-089 
  • Hot-line:
 • Đại Lãnh

  • Địa chỉ: Xóm 2 - Thôn Đông Nam - Xã Đại Lãnh - Huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058-3842.332
  • Hot-line:
 • Bãi Dương

  • Địa chỉ:  
  • Điện thoại:  
  • Hot-line:
 • Tu Bông

  • Địa chỉ: Thôn Long Hòa - Xã Vạn Long - Huyện Vạn Ninh - Tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại: 058-3843.709
  • Hot-line:
 • Giã

  • Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Thị trấn Vạn Giã - Huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khánh Hòa 
  • Điện thoại: 058-3840.354
  • Hot-line:
 • Hòa Huỳnh

  • Địa chỉ:  
  • Điện thoại: 058-3621-061 
  • Hot-line:
 • Ninh Hòa

  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3 - Thị trấn Ninh Hòa - Huyện Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa 
  • Điện thoại: 058-3844-330
  • Hot-line:
 • Phong Thạnh

  • Địa chỉ: Thôn Phong Thạnh - Xã Ninh Lộc - Huyện Ninh Lộc - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại:   058-3654-220
  • Hot-line:
 • Lương Sơn

  • Địa chỉ: Thôn Văn Đăng - Xã Vĩnh Lương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058-3839.665
  • Hot-line:
 • Nha Trang

  • Địa chỉ: 17 Thái Nguyên - Phường Phước Tân - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058-3822.113
  • Hot-line:
 • Cây Cầy

  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Cát - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058-3745.425
  • Hot-line:
 • Hòa Tân

  • Địa chỉ: Thôn Phú Bình 2 - Xã Cam Tân - Huyện Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058-3854.432
  • Hot-line:
 • Suối Cát

  • Địa chỉ: Thôn Suối Cát - Xã Cam Hiệp Nam - Thị xã Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058-3864.164
  • Hot-line:
 • Ngã Ba

  • Địa chỉ: Tân Hiệp - Cam Phước Đông - Thị xã Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058-3855.109
  • Hot-line: