Khoa học - Công nghệ

“Nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý DN trong Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

11:12 | 11/11/2019

Năm 2018, Trường Cao đẳng Đường sắt đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021 và 2021 - 2026”. Ngày 20/5/2019, Đề tài đã được Hội đồng KHCN của Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Đạt

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm BaiTruyenThong_XayDungChuongTrinhDaoTao_BoiDuongNghiepVu_TCTDSVN.doc
Dung lượng 120.5 Kb
Tải về

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào