Khoa học - Công nghệ

“Nghiên cứu chế tạo cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đầu máy D19E”

11:10 | 11/11/2019

Năm 2019, Xí nghiệp đầu máy Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu chế tạo cặp bánh răng ăn khớp giữa trục bánh xe và động cơ điện kéo trên đầu máy D19E”. Ngày 27/6/2019, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.

Chi tiết trong file đính kèm.

 

Tệp đính kèm BaiTruyenThong_CapBanhRangAnKhop_TrucBanh-DongCoDienKeo_D1eE.doc
Dung lượng 636 Kb
Tải về

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào