Khoa học - Công nghệ

18:56 | 22/08/2012

ĐSVN và Công ty REVO INTERNATIONAL (Nhật Bản) ký biên bản ghi nhớ

Ngày 20-8-2012, tại trụ sở Tổng công ty ĐSVN (ĐSVN) đã diễn ra lễ lý Biên bản ghi nhớ giữa ĐSVN và Công ty REVO INTERNATIONAL (Nhật Bản).

Tham dự lễ ký Biên bản ghi nhớ có các ông Ngô Cao Vân- Phó Tổng giám đốc ĐSVN, ông Tetsuya Koshikawa – Chủ tịch Công ty REVO INTERNATIONAL; đại diện lãnh đạo các ban ĐMTX, KHCN, KDVT, QHQT; Trưởng bộ phận kinh doanh Công ty REVO INTERNATIONAL, đại diện Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam…


OngVankiBBghinho

Lễ ký biên bản ghi nhớ.


Theo đó, công ty REVO INTERNATIONAL cung cấp nhiên liệu bio – diesel do Công ty sản xuất (gọi tắt là C-FUEL) để kiểm tra thử nghiệm trên các loại động cơ của ĐSVN. ĐSVN cử một số chuyên gia kỹ thuật tham gia vào dự án thử nghiệm C-FUEL, cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến các động cơ hiện đang sử dụng để kiểm tra và thử nghiệm C-FUEL, hợp tác với Công ty REVO INTERNATIONAL chuẩn bị kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm để việc thử nghiệm đạt hiệu quả… Công ty REVO INTERNATIONAL có trách nhiệm cung cấp C-FUEL phục vụ việc thử nghiệm; tiếp nhận cán bộ của ĐSVN tới Nhật Bản để đào tạo về công nghệ sản xuất hoặc tham quan thực tế sử dụng C-FUEL tại Nhật Bản…