Chủ nhật, 21-09-2014
  • Văn bản pháp quy

Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông 2013" của Bộ GTVT


Bộ GTVT xây dựng Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông 2013" và phân công cho các đơn vị như sau:

Tài liệu đính kèm: KH-NamATGT2013.rar

Các văn bản khác