Thứ tư, 22-10-2014

TRAO ĐỔI - GÓP Ý

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SJC 35.710 35.850
Ngoại tệ
USD 21,240
GBP 35,965
HKD 2,755
CHF 23,483
JPY 208
AUD 19,816
CAD 19,485
SGD 17,144
EUR 28,493
Bat Thai 673
  • VĂN BẢN Pháp quy

Tìm kiếm văn bản

Ngày phát hành: Từ Đến