Thứ hai, 03-08-2015

TRAO ĐỔI - GÓP Ý

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SJC
Ngoại tệ
USD 0
GBP 0
HKD 0
CHF 0
JPY 0
AUD 0
CAD 0
SGD 0
EUR 0
Bat Thai 0
  • Tin tức & Sự kiện

SXKD 6 tháng đầu năm: giá trị tổng sản lượng vượt gần 10% so với cùng kỳ 2012


ĐSVN thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2013 trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tác động của nền kinh tế, nhưng toàn ngành đã duy trì được đà phát triển trong sản xuất kinh doanh với những kết quả tương đối khả quan.

Tính chung toàn Tổng công ty, giá trị tổng sản lượng đạt 5.446,2 tỷ đồng, bằng 109,2%; doanh thu đạt 4.974,3 tỷ đồng, bằng 104,7% so với cùng kỳ năm 2012; đặc biệt là khối Cơ sở hạ tầng và Xây dựng cơ bản đạt mức tăng trưởng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,295 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,7%.


Việc xây dựng, ban hành, triển khai kế hoạch cũng như chỉ đạo, đôn đốc được thực hiện kịp thời để các khối sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2013. Công tác thực hiện dự án, chuẩn bị đầu tư các dự án của ngành được tích cực triển khai và đạt tiến độ đề ra. Đặc biệt, dự án “Xây dựng mới 3 cầu Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ” đã hoàn thành đúng tiến độ.


TauApatitXuanGiao


Về vận tải, đã ban hành kế hoạch vận tải năm 2013 làm cơ sở để các công ty vận tải và Liên hiệp Sức kéo ĐS triển khai SXKD. Tổ chức tốt đợt vận tải phục vụ hành khách dịp tết và các ngày lễ, đảm bảo an toàn, có tăng trưởng về sản lượng và doanh thu so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về sản lượng hành khách và hàng hóa đều chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết đề ra, đặc biệt sản lượng hàng hóa vẫn sụt giảm so với cùng kỳ.


Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ 2012, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Số vụ tai nạn do chủ quan cũng giảm 14,3%. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững.


ĐSVN đã triển khai nghiêm túc, kịp thời Đề án Tái cơ cấu ĐSVN giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, quy chế nội bộ để đáp ứng yêu cầu điều hành và phù hợp với mô hình tổ chức mới đảm bảo SXKD bình hành. ĐSVN cũng đã tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh vận tải hàng hóa để tiến tới đánh giá tổng thể mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV VTHH ĐS sau hơn 1 năm hoạt động theo cơ chế mới.


Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2013, ĐSVN tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tiếp tục tiết kiệm chi phí quản lý sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị trường.


6 tháng cuối năm, ĐSVN tập trung chủ đạo nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả SXKD để hoàn thành kế hoạch đề ra. Phấn đấu có tăng trưởng ở tất cả các khối, áp dụng thêm nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh; tiếp tục triển khai Nghị quyết 01 của Đảng ủy ĐS về kinh doanh vận tải hàng hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 88/NQ-Cp của Chính phủ và Kế hoạch hành động các cấp, đảm bảo an toàn mọi mặt, nhất là an toàn GTVT ĐS, ANTT… Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo Đề án Tái cơ cấu ĐSVN 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS và Liên hiệp Sức kéo ĐS. Đẩy mạnh chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án khai thác, sử dụng quỹ đất của ngành ĐS…