Thứ hai, 03-08-2015

TRAO ĐỔI - GÓP Ý

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SJC
Ngoại tệ
USD 0
GBP 0
HKD 0
CHF 0
JPY 0
AUD 0
CAD 0
SGD 0
EUR 0
Bat Thai 0
  • Tin tức & Sự kiện

Công đoàn ĐSVN: Tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) lần thứ 3 khóa XIV và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Sáng ngày 11/8/2013, tại Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Công đoàn ĐSVN đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Công đoàn ĐSVN khóa XIV, kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN chủ trì hội nghị. Đồng chí Ngô Cao Vân, Phó Tổng giám đốc ĐSVN tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo; trong đó, tập trung vào nội dung công đoàn tham gia trong quá trình tái cơ cấu ĐSVN. Nhiều ý kiến đã đánh giá cao việc công đoàn chủ động tham gia vào quá trình tái cơ cấu, triển khai thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý, xây dựng và phát triển doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. 


bangkhen

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV ĐSVN trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn ĐSVN.


Xác định rõ tái cơ cấu là quá trình sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh... Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Công đoàn ĐSVN lần thứ XIV đã ban hành kết luận về nội dung trọng tâm của công đoàn các cấp tham gia quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu ĐSVN với 7 nội dung: làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nắm bắt diễn biến tư tưởng, đảm bảo đoàn kết, ổn định, phát triển sản xuất; đảm bảo việc làm, đời sống và thực hiện chế độ chính sách cho CNVCLĐ; tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển ĐSVN; vận động CNVCLĐ thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh; tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức mới; kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp và sắp xếp bố trí cán bộ cho phù hợp với sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp của ĐSVN…


* Ngày 12/8/2013, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Công đoàn ĐSVN đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và sơ kết 5 năm thực hiện tiêu chuẩn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo”.


6 tháng đầu năm, Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn trong tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người lao động. Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2013 toàn ngành đạt 5,259 triệu đồng/người/tháng (bằng 105,72% so với cùng kỳ); chi từ nguồn Quỹ Xã hội 155 triệu đồng để hỗ trợ xây 2 nhà tình thương và 5 mái chống dột. Công đoàn các cấp trợ cấp khó khăn cho 3.350 trường hợp, bồi dưỡng tại chỗ cho 4.418 trường hợp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1.495 tập thể, 4.576 cá nhân với số tiền trên 4,5 tỷ đồng; tổ chức cho 5.860 CNVCLĐ đi thăm quan nghỉ mát trong và ngoài nước với số triền trên 9,8 tỷ đồng; tiếp tục triển khai và hướng dẫn thực hiện Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012, Bộ Luật Lao động năm 2012, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Công đoàn ĐSVN hướng dẫn và chỉ đạo công đoàn các cấp sơ kết 5 năm thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết, Kỷ luật, Cần kiệm, Sáng tạo”…


* Sáng ngày 13/8/2013, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Công đoàn ĐSVN đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, quá trình diễn ra Đại hội, kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 và kết quả của Đại hội. Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI vào phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn toàn ngành, đồng chí đề nghị: Ngay sau hội nghị này, các cấp Công đoàn cần tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ Nghị quyết của Đại hội, Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi; xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình, điều kiện của từng đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh: 23 chỉ tiêu Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XIV đều bằng và cao hơn 11 chỉ tiêu của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, chính vì vậy đòi hỏi các cấp Công đoàn phải nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình hành động đề ra. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam chính là sự cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.