Thứ bảy, 01-08-2015

TRAO ĐỔI - GÓP Ý

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SJC
Ngoại tệ
USD 0
GBP 0
HKD 0
CHF 0
JPY 0
AUD 0
CAD 0
SGD 0
EUR 0
Bat Thai 0
  • Tin tức & Sự kiện

Công đoàn ĐSVN: Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Đảng


Vừa qua, Công đoàn ĐSVN đã có hướng dẫn công đoàn các cấp ngành ĐS tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (2008-2012) nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình và những kết quả đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy, Công đoàn ĐSVN; thông qua đó góp phần bổ sung lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Hướng dẫn yêu cầu công tác sơ kết được tiến hành từ công đoàn cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ, tránh qua loa, hình thức; tập trung vào những nội dung chính sau: Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của tổ chức công đoàn; công tác triển khai của tổ chức công đoàn; kết quả 5 năm (2008-2012) thực hiện các Chương tình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 7-3-2008 của Tổng liên đoàn LĐVN, số 11/CTr-TLĐ ngày 3-6-2008 của Đảng ủy ĐSVN và hướng dẫn số 292/HD-CĐĐS ngày 17-11-2008 của Công đoàn ĐSVN; đánh giá, nhận xét chung về kết quả 5 năm thực hiện các văn bản trên.

Về nội dung kết quả 5 năm thực hiện các văn bản, nêu kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghề nghiệp cho CNVCLĐ; công đoàn với việc tham gia giải quyết có hiệu quả những bức xúc của công nhân; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ.

Về nội dung đánh giá, nhận xét, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết, trong giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách mà Nghị quyết đã chỉ ra; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan; đề xuất kiến nghị những giải pháp, biện pháp khắc phục những vấn đề tồn tại, khuyết điểm; xác định những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết thời gian tới…