Tin tức & Sự kiện

Ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo trật tự ATGT ĐS năm 2017

15:27 | 06/01/2017

Với mục tiêu giữ vững ATCT, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do chủ quan; phấn đấu giảm ít nhất 5% TNGTĐS trên cả 3 tiêu chí: số vụ TN, số người chết và số người bị thương, vừa qua, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo trật tự ATGTĐS năm 2017.

Đối với công tác giáo dục, tư tưởng, Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị cần thường xuyên tăng cường quán triệt để CBCNVĐS nhận thức sâu sắc rằng ATCT là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp kinh doanh ĐS và để đảm bảo ATGTĐS đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, tinh thần tự giác chấp hành quy tắc, chế độ công tác của mỗi CBCNV làm công tác phục vụ chạy tàu; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, các địa phương và toàn xã hội.

Đối với công tác quản lý ATCT, các đơn vị cần quán triệt phương châm “Chủ động phòng ngừa, tích cực ứng phó”, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị chặt chẽ mọi rủi ro, nguy cơ xảy ra tai nạn; ưu tiên đầu tư và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất để đảm bảo ATCT; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản liên quan đến công tác đảm bảo TTATGTĐS phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất của đơn vị… Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Chính quy – Văn hóa – An toàn”, “Đảm bảo an toàn đèo dốc”, "Thanh niên tình nguyện cảnh giới đường ngang”…

Đối với công tác kiểm tra đảm bảo an toàn, các đơn vị cần có cơ chế linh hoạt trong việc thực hiện các nội dung, hình thức kiểm tra. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; gắn trách nhiệm của cán bộ kiểm tra, đơn vị kiểm tra với kết quả kiểm tra và xử lý sau kiểm tra.

Đặc biệt, đối với một số đơn vị đặc thù, ngoài việc quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Tổng giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo ATGTĐS. Cụ thể: Đối với các Chi nhánh KTĐS và Xí nghiệp ĐM, cần thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại nhân lực làm công tác chạy tàu; quản lý chặt chẽ thời gian ngủ, nghỉ, đảm bảo người lao động lên ban làm việc luôn ở trạng thái tỉnh táo, khỏe mạnh… Đối với các Công ty CP VTĐS, cần rà soát để xây dựng lại quy trình khám chữa, chỉnh bị tại các trạm, phân đoạn, phân xưởng; quản trị chất lượng phương tiện vận tải, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khi đưa toa xe ra vận dụng; phối hợp với các chi nhánh KTĐS triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp kiểm soát tải trọng, chống xếp hàng quá tải, thiếu cước; quản lý chặt chẽ các đơn vị chuyên trách làm công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống… Đối với các Công ty CP bảo trì Kết cấu hạ tầng ĐS, cần triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý trật tự HLATGTĐS; đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các tỉnh, TP có ĐS đi qua trong việc đảm bảo ATGT tại các giao cắt đồng mức giữa ĐS và đường bộ…

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào