Thông báo

Thông báo mời nhà đầu tư KCHT ĐS bãi hàng Ga Đồng Đăng

09:55 | 08/01/2016

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hóa công tác đầu tư lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường sắt, sau khi thí điểm cho thuê bãi hàng tại Ga Yên Viên, ngày 16/11/2015, tổng công ty ĐSVN tiếp tục ra thông báo mời các doanh nghiệp thuê kết cấu hạ tầng ĐS để đầu tư kho, bãi hàng tại Ga Đồng Đăng.

 

 1.Tên Bên mời nhà đầu tư:  Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 043.9.422.453                          Fax:   043.9.423.028

2. Tên dự án: Thuê kết cấu hạ tầng đường sắt có điều kiện bãi hàng ga Đồng Đăng.

3. Địa chỉ: Tại bãi hàng và khu chỉnh bị đầu máy hiện tại của ga Đồng Đăng km 162+446 thuộc tuyến đường Hà Nội – Lạng Sơn thuộc địa phận xã Phú Xá và xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

4. Nội dung hợp tác:

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt tại địa điểm nêu trên, nhà đầu tư sẽ đầu tư  toàn bộ các hạng mục: Đường sắt, đường bộ, bãi hàng, nhà kho, trang thiết bị phục vụ xếp dỡ…từ nguồn vốn bên thuê để kinh doanh phát triển vận tải đường sắt.

5. Tổng mức đầu tư: 319.975.461.000 đồng(Ba trăm mười chín tỷ chín trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn) và được phê duyệt theo Quyết định số 1495/QĐ-ĐS ngày 25/9/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng thể công trình bãi hàng ga Đồng Đăng

6. Nguồn vốn: Do nhà đầu tư bỏ vốn.

7. Một số điều kiện chính đối với nhà đầu tư:

  • Nhà đầu tư đề xuất phương án và thực hiện đầu tư trên cơ sở phương án thiết kế của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được phê duyệt để kinh doanh phát triển vận tải đường sắt.

-  Các nhà đầu tư là Doanh nghiệp có đủ điều kiện sau: Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam; có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh vận tải, kinh doanh Logicstic; Có chức năng kinh doanh vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải liên quan đến kinh doanh vận tải đường sắt; Có kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sắt hoặc sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt; Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh; Đáp ứng năng lực tài chính…

8. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Mời gọi rộng rãi.

Mời các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia thực hiện dự án.

 9. Địa điểm phát hành hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư: Các nhà đầu tư có nhu cầu thuê kết cấu hạ tầng đường sắt có điều kiện bãi hàng ga Đồng Đăng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nhận hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư tại:

                Ban Kế hoạch Kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

                     Phòng 17, tòa nhà 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

                 Số điện thoại: 04.3.9.422.453                  Số Fax: 04.3.9.423.028

10. Thời gian phát hành hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư

Từ  08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2016  đến trước  10 giờ 00, ngày14 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

11.Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề xuất : 09 giờ 00 phút, ngày25 tháng 01 năm 2016.

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 10  giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày

25 tháng 01 năm 2016, tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kính mời các Nhà đầu tư quan tâm tham gia đề xuất phương án.