Thông báo

Ga Đà Nẵng mời quảng cáo

15:16 | 16/12/2015

Ga Đà Nẵng mời quảng cáo.

Liên hệ: Ông Đoàn Minh Tú - Phó Trưởng ga Đà Nẵng

Số điện thoại: 0913443026

Email: doanminhtudn@gmail.com.

(Xem mô tả vị trí trong file đính kèm).

Tệp đính kèm MotaVitri-GaDaNang.pdf
Dung lượng 2.2 Mb
Tải về