Thứ hai, 24-11-2014

TRAO ĐỔI - GÓP Ý

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SJC 35.340 35.480
Ngoại tệ
USD 21,240
GBP 35,965
HKD 2,755
CHF 23,483
JPY 208
AUD 19,816
CAD 19,485
SGD 17,144
EUR 28,493
Bat Thai 673
  • Giờ tàu

Tuyến Mã tàu
Ga đi Ga đến

Lưu ý: Bạn phải chọn một tuyến bất kỳ mới có thể xem được bảng giờ tàu...