Thứ năm, 23-10-2014

TRAO ĐỔI - GÓP Ý

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SJC 35.660 35.800
Ngoại tệ
USD 21,240
GBP 35,965
HKD 2,755
CHF 23,483
JPY 208
AUD 19,816
CAD 19,485
SGD 17,144
EUR 28,493
Bat Thai 673
  • Giá vé

Tuyến Mã tàu Loại ghế
Ga đi Ga đến

Các ký hiệu ghế:

B Ngồi cứng
B ĐH Ngồi cứng điều hòa
A Ngồi mềm
A ĐH Ngồi mềm điều hòa
Bn T1 Nằm cứng tầng 1
Bn T2 Nằm cứng tầng 2
Bn T3 Nằm cứng tầng 3
Bn T1ĐH Nằm cứng tầng 1 điều hòa
Bn T2ĐH Nằm cứng tầng 2 điều hòa
Bn T3ĐH Nằm cứng tầng 3 điều hòa
An T1 Nằm mềm tầng 1
An T2 Nằm mềm tầng 2
An T1ĐH Nằm mềm tầng 1 điều hòa
An T2ĐH Nằm mềm tầng 2 điều hòa
GP Ghế phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại phần giá vé chúng tôi đang cập nhật.