Văn bản Đảng ủy

Quyết định phân công nhiệm vụ BCH đảng bộ Tổng công ty ĐSVN khóa X

14:06 | 11/08/2014
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty, sau khi trao đổi và được các đồng chí Uỷ viên BCH đảng bộ Tổng công ty ĐSVN khóa X thống nhất, Ban thường vụ quyết định phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khóa X.
PCBCH KXI-SuaDoi.doc
74 Kb
Down load