Văn bản Đảng ủy

Quy định Chế độ chi hoạt động công tác Đảng và Đoàn thanh niên trong Đảng bộ ĐSVN

12:41 | 11/03/2014
- Căn cứ Quy định Chế độ chi hoạt động công tác Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư và các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013; - Căn cứ Nghị quyết liên tịch của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam số 08/NQLT-ĐSVN ngày 26/12/2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng trong Đảng bộ Đường sắt Việt Nam như sau:
QC12.rar
19.9 Kb
Down load