Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết của BTV Đảng ủy về tiếp tục thực hiện Đề án "Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN"

08:44 | 30/07/2014
Ngày 18/7/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam(ĐSVN) họp phiên thường kỳ tháng 7/2014, với sự tham dự của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN. Hội nghị đã nghe, thảo luận về phương án, kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa khối Vận tải đường sắt, công ty Xe lửa Dĩ an, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, các công ty QLKCHTĐS; phương án tổ chức Trường cao đẳng Nghề đường sắt, Báo Đường sắt và Trung tâm Y tế đường sắt theo tờ trình số 207/TTr-ĐS ngày 17/7/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN. Căn cứ các Quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015, Ban Thường vụ thống nhất:
2014_NQ12-CPHVT.doc
50.5 Kb
Down load