Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

15:43 | 11/01/2016

Ngày 04/01/2016, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) họp kỳ thứ 3. Sau khi nghe báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 và thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN quyết nghị:

NQ2016.doc
95 Kb
Down load