Văn bản Đảng ủy

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền năm 2014

16:08 | 23/01/2014
Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN hướng dẫn công tác tuyên truyền năm2014 như sau:

I. Các ngày lễ lớn và ngày kỷ niệm tổ chức tuyên truyền

1.Những ngày lễ lớn của đất nước:

- Ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3Âm lịch);

-84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014);

- 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014);

- 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014);

- 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014);

- 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014) và một số ngày kỷ niệm khác.

2.Các ngày kỷ niệm trongĐường sắt Việt Nam

-Từ quý I/2014 đến hết quý II/2015 toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện các chương trình hoạt động thi đua, tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ ĐSVN (06/4/1955-06/4/2015).

- Các ngày kỷ niệm khác:68 năm ngày thành lập Công đoàn ĐSVN (25/2/1946-25/2/2014);59 năm ngày thành lập Đảng bộ ĐSVN (6/4/1955-6/4/2014);59 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên ĐSVN (15/8/1955-15/8/2014); 68 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946-21/10/2014) và các ngày kỷ niệm khác của đơn vị.

II. Hình thức tổ chức tuyên truyền 

1.Trang trítại trụ sở làm việc của các đơn vị, quảng trường các nhà ga:treo cờ và khẩu hiệu chào mừng một tuần trước, trong và sau mỗi ngày Lễ kỷ niệm(ngày thành lập Đảng và ngày lễ lớn của đất nước treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc).

2.Trong năm 2014, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước và của Ngành các đơn vị không tổ chức hội họp kỷ niệm nhưng có thể tổ chức các hoạt động phù hợp với từng điều kiện cụ thể như:

- Gặp mặt, giao lưu nội bộ;

- Thăm di tích lịch sử, đài tưởng niệm các anh hùng liệt lỹ; Thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách;

- Trao tặng Huy hiệu Đảng và các phần thưởng khác của các tổ chức đoàn thể, chuyên môn;

- Tổ chức lễ kết nạp Đảng; kết nạp đoàn viên;

-Hỗ trợ CBCNV-LĐ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi động viên CBCNV-LĐ làm việc đêm giao thừa, trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các ngày lễ lớn khác trong năm;...

- Tuyên truyền trên Báo Đường sắt, các trang thông tin điện tử của Ngành và của đơn vị; phát thanh trên tàu, dưới ga...

 III.Nội dungtuyên truyềntrọng tâm

* Quý I/2014:

- Tổ chức tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; ôn lại lịch sử, truyền thống 84 năm vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam; 68 năm ngày thành lập Công đoàn ĐSVN;Những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước và kết quả sản xuất kinh doanh của Ngành.

- Phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (06/4/1955-06/4/2015).

- Vận động đảng viên, CBCNV - LĐ trong ĐSVN và các cá nhân ngoài Ngành hưởng ứng cuộc vận động viết bài “Những năm tháng không quên” và cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Công đoàn ĐSVN và Báo Đường sắt phát động.

* Quý II/2014:

- Tuyên truyền truyền thống 59 năm thành lập Đảng bộ ĐSVN (06/4/1955 - 06/4/2014).

-  Các đơn vị tiếp tục phát hiện, tuyên dương các gương điển hình thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBCNV-LĐ Đường sắt Việt Nam: “Đoàn kết-Kỷ luật-Cần kiệm-Sáng tạo” nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của ngành và của đơn vị.

* Quý III-IV/2014:

-  Sưu tầm các tư liệu lịch sử, truyền thống của các đơn vị, Ngành; biên tập, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về truyền thống của Ngành, đơn vị;

-  Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao của đơn vị hoặc cụm và khu vực.

III. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ!

2. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2014) !

3. Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) !

4. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2014) và 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

5. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới !

6. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

7. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014) !

9. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !

10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI !

11. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

13. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

15. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam (25/02/1946 - 25/02/2014) !

16. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (6/4/1955 - 6/4/2014) !

17. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam (15/8/1955 - 15/8/2014) !

18. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2014) !

IV. Tổ chức thực hiện

1.Ban Tuyên giáoĐảng ủy ĐSVN xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, biên soạn và cung cấp, đăng tảitài liệu tuyên truyền về các ngày lễ lớn và kỷ niệm năm 2014 trên Bản tin thông báo nội bộ của Đảng ủy ĐSVN, Báo Đường sắt và các trang thông tin điện tử của Ngành. Duy trì kênh thông tin công tác tư tưởng, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan,đơn vị trong Ngành.

2.Ban Tuyên giáo các Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở và các Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tuyên truyềnvề các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nướcvà Ngành gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3.Báo Đường sắt chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo giấy và báo điện tử, tạo điểm nhấn phù hợp với từng thời điểm.

4.Công đoàn và Đoàn thanh niên ĐSVN phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của Ngành; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-LĐ và đoàn viên thanh niên.Thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch số 23 -KH/ĐU ngày 04/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ ĐSVN./.

Nơi nhận:

- Ban TG ĐUK DNTW (để b/c)           ;

- Đ/c Phó Bí thư TT ĐU ĐSVN (b/c);

- Các Ban ĐU ĐSVN (th/h);

- Các tổ chức Đảng trực thuộc (th/h);

- Công đoàn, Đoàn TN ĐSVN;

- Báo ĐSVN (th/h);

- Website; Notes;

- Lưu VT, TG.HM.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Hồng Minh

 

HUONG DAN TUYEN TRUYEN 2014.doc
72 Kb
Down load