Luật Đầu tư - Xây dựng

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15:36 | 25/03/2015

Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem chi tiết trong file đính kèm.

32-2015-QlyChiphiXaydung.pdf
1.1 Mb
Down load