Khoa học - Công nghệ

Quyết định phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019

10:03 | 18/09/2018

 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

PL-07_QD_1574__PheDuyet_DanhMucDeXuat_NhiemVuKHCN_TuyenChonNam2019.PDF
125.1 Kb
Down load