Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015”

15:48 | 02/06/2017

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động để nắm bắt, hiểu và áp dụng vào thực tiễn công việc, giúp người lao động và người sử dụng lao động chấp hành đúng theo quy định của pháp luật, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, ngày 30/5/2017, Tổng công ty ĐSVN và Công đoàn ĐSVN đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 1514/KHLT-ĐS phát động cuộc thi "Tìm hiểu Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015".

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm 30 câu về Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; liên hệ thực tế việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở, hoạt động thực tiễn của mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đề xuất các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Mỗi cá nhân chỉ được gửi tham gia 01 bài dự thi tại đơn vị mình đang công tác. Các đơn vị cơ sở, cấp trên cơ sở tổ chức cuộc thi từ ngày 01/6/2017 đến 31/10/2017; tổng hợp kết quả và lựa chọn gửi các bài dự thi xuất sắc nhất (theo số liệu phân bổ) về Ban tổ chức cuộc thi cấp ngành chậm nhất trước ngày 05/11/2017 (tính theo dấu bưu điện). Ban tổ chức cuộc thi tổng kết và trao giải vào dịp tổng kết năm 2017.

Chi tiết câu hỏi và kế hoạch của cuộc thi xem trong file đính kèm.

                                                                                      Ban tổ chức cuộc thi

ThiTimHieuLuatATVSLD2015.rar
40.2 Kb
Down load