Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐSVN tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới”

14:55 | 11/11/2019

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty ĐSVN năm 2019, hưởng ứng Tháng hàng động “Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 đến 15/12/2019), Tổng công ty ĐSVN tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 06b về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2018 - 2019 và Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới”.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả việc triển khai các nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; đề xuất và thực hiện chế độ, chính sách chăm lo cho lao động nữ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, để từ đó có những định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bình đằng giới trong toàn Tổng công ty giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, Ban VSTBPN đã phối hợp với tổ chức Công đoàn các cấp tổ chức có hiệu quả nghị quyết 6b; chương trình hành động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nổi bật đã đưa nhiều cán bộ nữ vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh biểu dương và đánh giá cao kết quả của Ban VSTBPN, Công đoàn các cấp đã nỗ lực phấn đấu triển khai hiệu quả nghị quyết 6b và chương trình hành động bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát huy vai trò, tiềm năng của nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Chủ tịch Vũ Anh Minh nhấn mạnh và yêu cầu: Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban VSTBPN các đơn vị; phối hợp với công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động về công tác phụ nữ, công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; Xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh, nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội…

Bí thư, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN phát biểu tại hội nghị

Trong chương trình Hội nghị, Ban VSTBPN tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới” và Tập huấn công tác bình đẳng giới về chăm sóc sức khỏe nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới để hiểu, tuyên truyền phổ biến đến nữ CNVCLĐ thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như có kinh nghiệm, có thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ lao động, trong gia đình và xã hội. Từ đó giúp cho nữ CNVCLĐ nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống phù hợp với quy định, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Đồng thời cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng vận động trên cơ sở giới do các chuyên gia trình bày.

Phần thi Kiến thức

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới” được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi (Chào hỏi, Kiến thức, Năng khiếu, Hùng biện) với sự tham gia của 4 đội (Khối các đơn vị vận tải, Khối các đơn vị quản lý, điều hành, sự nghiệp và đầu máy, Khối các đơn vị bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, Khối các đơn vị công nghiệp, xây lắp, dịch vụ) đã tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Mặc dù các đội thi tập hợp các thành viên đến từ các đơn vị khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, địa bàn cách xa về địa lý, mỗi cá nhân đều bận rộn công việc chuyên môn, gia đình nhưng vẫn dành thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, trao dồi kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, dành thời gian, tâm huyết để tập luyện, chuẩn bị cho phần thi của đội mình, thể hiện màu cờ sắc áo …

Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN trao giải cho các đội tham dự hội thi

Hội thi đã thành công tốt đẹp. Mục đích lớn nhất của Hội thi đã đạt được là nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới đối với đội ngũ cán bộ Ban VSTBPN các cấp, đặc biệt các cán bộ làm công tác nữ công để hiểu, tuyên truyền phổ biến đến nữ CNVCLĐ thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như có kinh nghiệm, có thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ lao động, trong gia đình và xã hội, từ đó giúp cho nữ CNVCLĐ nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống phù hợp với quy định, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Và đây cũng là dịp để các đại biểu về dự hội nghị được giao lưu, học hỏi kính nghiệm trong công tác VSTBPN, hoạt động bình đẳng giới.

Một số hình ảnh:

Phần thi Chào hỏi của đội 3 - Khối các đơn vị bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

Phần thi Năng khiếu của đội 2 - Khối các đơn vị quản lý, điều hành, sự nghiệp và đầu máy

Phần thi của đội 4 - Khối các đơn vị công nghiệp, xây lắp, dịch vụ

Phần thi Hùng biện của đội 1- Khối các đơn vị vận tải

 

Các đại biểu lắng nghe chuyên gia chia sẻ kiến thức về chế độ dinh dưỡng, 

 

Rèn luyện thể chất, bảo vệ và nâng cao sức khỏe qua bộ môn yoga