Dặm dài đất nước

Tập 8: Hành trình về với thủ đô Hà Nội

09:25 | 04/09/2018