Cẩm nang đi tàu

Thông báo thay đổi lịch chạy tàu khu đoạn Sài Gòn - Sóng Thần

11:49 | 23/03/2016

Trong thời gian chờ khắc phục sự cố cầu Ghềnh, để đảm bảo an toàn và thời gian làm tác nghiệp trung chuyển hành khách từ ga Sóng Thần - Biên Hòa và ngược lại, Tổng công ty ĐSVN thực hiện việc điều chỉnh hành trình chạy tàu.

Theo đó, các đoàn tàu chạy trên tuyến Hà Nội - Biên Hòa - Hà Nội vẫn giữ nguyên lịch trình.

Từ ngày 01/4/2016 – 20/5/2016, thay đổi giờ tàu khu đoạn Sóng Thần – Sài Gòn và ngược lại. Cụ thể như sau:

Chiều Sóng Thần - Sài Gòn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều Sài Gòn - Sóng Thần: