Bộ luật Lao động

Bộ luật Lao động năm 2012

10:38 | 22/08/2014

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Xem chi tiết trong file đính kèm.

BoLuatLaodong2012.pdf
1.1 Mb
Down load